För er som företag:

Stresshantering

Finns det personal med hög stressnivå som behöver hjälp med att reducera sin stress? Jag erbjuder stresshantering i form av Mental träning, Avslappning, Taktil stimulering och Samtal. Stresshantering kan även innefatta motion, vikt och livsstilsfrågor - allt utifrån de behov som finns.

 

Stresshanteringen kan ske individuellt eller i grupp.

 

Samtal

Finns det personal som behöver handledning, som genomgått en kris på jobbet eller privat och som därför är i behov av samtal? Jag erbjuder stödsamtal, coachande samtal och empatisamtal för att stötta och hjälpa individen vidare i livet. Jag kombinerar tre olika kraftfulla samtalsmetoder / förhållningssätt: Kognitiv metod, Lösningsfokuserade samtal samt NVC (Nonviolent Communication).

 

Föredrag / Utbildning

Jag håller föredrag och utbildningar för både större och

mindre företag / grupper. Något ur repertoaren:

”Tankens kraft - om vår mental förmåga”,

”Här slutar allmän väg - här börjar ditt liv”

”Hälsa och livskvalité”

”Förändringar - hot eller möjlighet”

 

Behöver Ni inspireras till att bli en ännu friskare arbetsplats? Finns det personal som är ansvarig för friskvården som behöver stöd och inspiration?

 

Jag erbjuder också olika hälsoföredrag, stöttning av friskvårdansvariga och kan hjälpa Er att hitta positiva hälsobringande faktorer på just Ert företag.

 

Kontakta mig för diskussion och kostnadsförslag!

 

Britsen & Divanen © 2015